Apie Mus

Home Apie Mus

Laikraštis leidžiamas vieną kartą per mėnesi.

Redaktorė Violeta LIUKAITIENĖ. Tel./faks. 53685,

Redaktorės pavaduotoja Irena Nagulevičienė – 59656,

sekretoriatas – 53197, korespontentai – 59656

el.p. naujienos4@gmail.com

naujienos.achespo.lt  redaguoja  Alvydas Strazdas -868601652